NOWY PROJEKT FEDERACJI
Czwartek, 05 Październik 2017 18:52

Od kilku miesięcy przygotowujemy nowy projekt związany z rzecznictwem praw naszych podopiecznych - osób chorych na cukrzycę, dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP będziemy próbować zebrać informacje o orzecznictwie o niepełnosprawności w całej Polsce w trybie dostępu do informacji publicznej.

Zobaczymy jak wygląda orzecznictwo. Dziś wychodzą pierwsze listy z prośbą o dostęp do informacji publicznej do powiatowych zespołów ds. orzekania.

Interesuje nas:

1. Liczba osób do 16 roku życia, która ubiegała się o orzeczenie o niepełnosprawności - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1 za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na poszczególne lata.

2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1, za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na kolejne lata, w których przyznano punkt 7. Dodatkowo prosimy o podział na wiek orzekanego dziecka 0-7, 8-12, 13-16 lat.

3. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1, za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na kolejne lata, w których nie przyznano punkt 7. Dodatkowo prosimy o podział na wiek orzekanego dziecka 0-7, 8-12, 13-16 lat.

4. Liczba osób po ukończeniu 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia, która ubiegała się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1 za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na poszczególne lata.

5. Liczba osób po ukończeniu 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia, która ubiegała się o orzeczenie o niepełnosprawności - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1 za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na poszczególne lata, która otrzymała stopień lekki.

6. Liczba osób po ukończeniu 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia, która ubiegała się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1 za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na poszczególne lata, która otrzymała stopień umiarkowany.

7. Liczba osób po ukończeniu 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia, która ubiegała się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - symbol przyczyny niepełnosprawności 11 I, schorzenie cukrzyca typu 1 za okres 01.01.2014-30.09.2017 z podziałem na poszczególne lata, która otrzymała stopień znaczny.

8. Zestawienie zawierające informację ile razy lekarzem orzekającym był lekarz o specjalizacji diabetolog, a ile razy lekarz o innej specjalizacji dotyczące okresu 01.01.2014-30.09.2017.

9. Wykaz zawierający informacje: ile razy lekarz diabetolog przyznał punkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności do lat 16, ile razy lekarz diabetolog nie przyznał punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności do lat 16, ile razy lekarz diabetolog przyznał stopień lekki, umiarkowany, znaczny.

10. Wykaz zawierający informacje: ile razy lekarz innej specjalizacji przyznał punkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności do lat 16, ile razy lekarz innej specjalizacji nie przyznał punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności do lat 16, ile razy lekarz innej specjalizacji przyznał stopień lekki, umiarkowany, znaczny.

Zobaczymy, kto i jak nam odpowie.

Działamy dla Was!

 

Zmieniony ( Czwartek, 05 Październik 2017 18:56 )
 

mojacukrzyca.org


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.