ŻADNA MAMA NIE MOŻE BYĆ Z CUKRZYCĄ SAMA
Wtorek, 13 Czerwiec 2017 09:52

Wielkimi krokami zbliża się nasze spotkanie cukrzycowych rodzin w Rytrze. Federacja Diabetyków wspólnie z marką Accu-Chek przygotowały wyjątkowy projekt - wyjazd rekreacyjny pod hasłem „Żadna Mama nie może być z cukrzycą sama”, podczas którego mamy będą odpoczywać, a tatusiowe i dzieci wspólnie spędzą czas na integracji, edukacji o cukrzycy, zabawie i… przygotowaniu zdrowych potraw, oczywiście dla
mam.


SKĄD TAKI POMYSŁ?
Bardzo często zgłaszają się do Federacji mamy dzieci z cukrzycą typu 1, które przyznają, że są osamotnione w opiece nad swoimi chorymi dziećmi, brakuje im pomocy ze strony mężów i partnerów. Najczęściej rezygnują z pracy, by zapewnić dziecku stałą opiekę. Mama zostaje w domu, tata zarabia na utrzymanie rodziny. Bardzo często cała „obsługa” cukrzycy pozostaje tylko w rękach matki, a ojciec w ogóle nie angażuje się w tę opiekę, np. tylko one wstają w nocy, by dokonywać pomiarów cukru, bo ojciec idzie do pracy i musi być wypoczęty. Można powiedzieć, że to zrozumiałe, nastąpił podział obowiązków, każdy odpowiada za swoje zadania.

Niestety, nie jest to rozwiązanie właściwe.

Matki, które jako jedyne w rodzinie zajmują się cukrzycą dziecka, stają się niezastąpione w tej opiece, czują się przemęczone, samotne z cukrzycą dziecka, ale też jako jedyne są odpowiedzialne za cukrzycowe porażki i błędy, które są wpisane w specyfikę tej choroby. Każda hipo-, czy hiperglikemia obciąża tylko je, powoduje poczucie winy.

To wszystko wpływa negatywnie na ich stan zdrowia, kondycję psychiczną, funkcjonowanie całej rodziny.

BADANIE

Chcąc sprawdzić, jaka jest skala problemu, w marcu 2017 przeprowadziliśmy ankietę, w której udział wzięło 459 mam. W badaniu ankietowym pytaliśmy je o ich ocenę zaangażowania ojców w proces leczenia i opieki nad dzieckiem z cukrzycą, o wpływ choroby na relacje rodzinne, o kondycję psychofizyczną matek. Opracowany na podstawie ankiet raport jednoznacznie pokazuje, że problem dotyczy ponad 50% cukrzycowych rodzin, w których całkowita odpowiedzialność za opiekę nad przewlekle chorym dzieckiem spada na matki, powodując ich ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne. Wyniki badania wskazały też na duże zapotrzebowanie, ale też gotowość rodzin dzieci z cukrzycą na udział w projektach, dzięki którym ojcowie będą bardziej angażować się w proces opieki nad małym diabetykiem i dzielić z matkami obowiązki związane z cukrzycą dziecka.

PROJEKT

W odpowiedzi na potrzeby cukrzycowych rodzin zaproponowaliśmy im udział w pilotażowym przedsięwzięciu „Żadna mama nie może być z cukrzycą sama”.

Kiedy mamy będą się relaksować, tatusiowie wezmą udział w trzydniowych warsztatach integracyjno-edukacyjnych, których celem będzie zaangażowanie ich w opiekę nad dzieckiem z cukrzycą, pokazanie im, jak ważną pełnią rolę i jak ogromne znaczenie ma to zaangażowanie dla samych dzieci i ich mam. Podczas wyjazdu dzieci będą przebywać z ojcami pod opieką pielęgniarek, zaś mamy będą uczyć się asertywności, dzielenia odpowiedzialnością, wezmą udział w zajęciach wzmacniających i odpoczną w grocie solnej i SPA. Ojcowie i dzieci wezmą udział w szeregu zajęć integrujących, zawodach sportowych z elementami wiedzy o cukrzycy, warsztatach z edukatorem cukrzycowym, szkoleniu z obsługi glukometrów i pomp insulinowych, będą wspólnie przygotowywać proste potrawy dla mam. Ważnym elementem zajęć dla ojców będą zajęcia z psychologiem, który spróbuje przepracować z nimi temat angażowania się w opiekę cukrzycową nad dzieckiem i uświadomi, jak bardzo jest to ważne dla prawidłowego funkcjonowania całej rodziny.

Pierwsze spotkanie już w dniach 23-25.06.2017 w Rytrze. Zapraszamy na naszą stronę i na profil na Facebooku, gdzie zamieścimy obszerną relację.

 

Zmieniony ( Wtorek, 13 Czerwiec 2017 10:34 )
 

mojacukrzyca.org


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.