REFUNDACJA SENSORÓW - co wiemy?
Czwartek, 10 Marzec 2016 12:01

Federacja zabiega w Ministerstwie Zdrowia o refundację sensorów do ciągłego monitoringu glikemii (CGM). W styczniu byliśmy na spotkaniu w Ministerstwie, na którym poinformowano nas, że prawdopodobnie stanie się to w I kwartale 2016. W lutym 2016 ponowiliśmy pytanie wysyłając list do Ministerstwa Zdrowia. Wczoraj w ślad za listem wykonaliśmy szereg telefonów.

Co udało się ustalić?

1. Ministerstwo nie zamierza wycofywać się z pomysłu refundacji CGM zgodnie z rekomendacją Prezesa AOTMiT. Jednak ostateczna decyzja to decyzja Ministra!

2. W Ministerstwie trwają zmiany organizacyjne. Dotychczas o wprowadzeniu leku/produktu do refundacji decydowały różne zespoły w różnych departamentach. Teraz ma być to uproszczone i ujednolicone.

3. Opóźnienie w procedowaniu nad refundacją CGM wynika więc nie z kwestii merytoryczny, a z kwestii organizacyjnych w samym MZ.

4. Na pytanie: „Czy sprawa refundacji CGM to kwestia dni, tygodni, miesięcy?” uzyskaliśmy odpowiedź: tygodni

5. Mamy dzwonić za 2 tygodnie po nowe informacje.

Będziemy dzwonić za dwa tygodnie, a już dziś piszemy kolejny list do Ministra z informacjami, jak ważny jest monitoring w prowadzeniu cukrzycy. Musimy zrobić wszystko, aby -gdy już dojdzie do procedowania nad sprawą refundacji - decyzja Ministra była na TAK!

 

Zmieniony ( Czwartek, 10 Marzec 2016 12:02 )
 

mojacukrzyca.org


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.