O nas
Poniedziałek, 05 Styczeń 2009 22:33
Diabetycy.eu
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

W lutym 2008 roku Zespół lekarzy diabetologów zajmujących się dziećmi i młodzieżą chorą na cukrzycę postanowił wystąpić z inicjatywą powołania Federacji Kół i Stowarzyszeń skupiających rodziców opiekunów i przyjaciół dzieci i młodzieży dotkniętych cukrzycą. Wśród inicjatorów powstania Federacji znaleźli się między innymi Prof. Jerzy Bodalski, Prof. Przemysława Jarosz–Chobot, Prof. Agnieszka Szadkowska i wiele innych osób ze środowiska lekarskiego, dla których ważny jest los młodych diabetyków.

Inicjatorzy zwrócili uwagę na zróżnicowanie formalnego stanu organizacji działających na terenie Polski, na różne metody pracy a nade wszystko jedynie lokalny zakres działania uniemożliwiający skuteczne prezentowanie problemów dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę wobec władz resortu zdrowia czy władz administracji państwowej.

Utworzenie Federacji lokalnych kół i stowarzyszeń, które nie tracąc nic ze swojej autonomii, będą wspólnie, w imieniu całej społeczności dotkniętej chorobą, walczyć o poprawę jakości opieki medycznej, społecznej i prawnej nad dziećmi chorymi na cukrzycę stało się przedmiotem spotkania towarzyszącemu XI Konferencji Cukrzycy Typu 1 organizowanej przez Sekcję Pediatryczną Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w dniu 12 kwietnia 2008 w Zakopanem.

Inicjatywa spotkała się z aprobatą środowiska organizacji pozarządowych, z których na początku kilka, a obecnie już dziesięć zdecydowało się przystąpić do Federacji. Podczas kolejnego spotkania w dniu 30 kwietnia w Krakowie uchwalono statut Federacji oraz powołano jej Zarząd.

Federacja jest instytucją niezależną, demokratyczną, szanująca autonomię organizacji członkowskich. Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej, zdrowotnej  i materialnej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, wspieranie w działaniach i wzmacnianie zrzeszonych w niej organizacji, oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec młodych diabetyków. Nasza siłą jest ogólnopolski, a więc reprezentatywny charakter oraz połączenie ogromnego doświadczenia organizacji i kół działających już wiele lat w problematyce cukrzycowej z wiedzą dotyczącą funkcjonowania sektora pozarządowego i możliwości finansowania jego działalności ze środków unijnych. To ogromny kapitał, który zamierzamy wykorzystać pracując na rzecz poprawy sytuacji młodych diabetyków.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zmieniony ( Niedziela, 10 Marzec 2013 19:00 )
 

mojacukrzyca.org


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.